Komunikacja niewerbalna

Witaj czytelniku!

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przekazać Ci podstawowe informacje na temat komunikacji niewerbalnej używanej w sytuacjach gdzie nie dochodzi do bezpośredniej wymiany informacji na drodze werbalnej, lub poprzez przekazywanie ich drogą radiową. 

Jest  to ważny aspekt, bo znacznie zwiększa zgranie i pracę grupy oraz jak już wcześniej wspomniałem przepływ informacji. 

Większość sygnałów  jest obecnie używana nie tylko przez wojsko ale też przez formacje cywilne. W dzisiejszych czasach są one jednak wypierane przez nowoczesne technologie, ale należą do rzeczy wartych poznania.  Zapewniają one szybki i sprawny sposób komunikacji.  Celem naszego artykułu jest ukazanie powszechnie stosowanych sygnałów, ale najpierw kilka informacji ogólnych:

- można je pokazać jedną ręką, więc bez absorbowania ręki obsługującej broń

- nadają się do wykonania praktycznie w każdej pozycji ciała;

- nie ma znaczenia, czy nadawca jest skierowany tyłem, czy przodem do odbiorcy.

- nie zwracamy na siebie nadmiernej uwagi, bo znaki te nie są zbytnio skomplikowane

- są proste i krótkie

ZASADY UŻYWANIA ZNAKÓW NIEWERBALNYCH:

1. Znaki pokazywane są ręką, która nie obsługuje broni (praworęczny strzelec pokazuje je lewą ręką, a leworęczny prawą).

2. Pomiędzy poszczególnymi znakami musi być wyraźny odstęp, tak by odbiorca był w stanie wyodrębnić każdy jeden znak sekwencji.

3. Osoby wymieniające znaki powinny stać w miejscu - dodatkowe ruchy ciała utrudniają prawidłowe odczytanie znaków.

4. Pojedyncze znaki powtarzane są przez każdego odbiorcę dalej, co umożliwia nadawcy weryfikację tego, czy znaki zostały prawidłowo zrozumiane oraz zmniejsza dystans między poszczególnymi nadawcami (bez przekazywania znaków zrozumienie przez ostatnią osobę w szyku sekwencji pokazanej przez pierwszą osobę w szyku byłoby w zasadzie niemożliwe ze względu na dystans).

5. W przypadku długiej sekwencji znaków: po przekazaniu informacji odbiorca powtarza odebraną sekwencję, gdy nadawca ją potwierdzi skinieniem głowy, odbiorca przekazuje ją dalej. W przypadku niezrozumienia przez odbiorcę przekazywanej informacji, wykonuje on ruch głową rozumiany przez wszystkich jako: NIE. Wtedy nadawca powtarza sekwencję aż do momentu zrozumienia jej przez odbiorcę.

6. Część znaków posiada różne znaczenie w zależności od kontekstu w jakim zostaną użyte. Ich znaczenie zmienia się w zależności od wskazania przez nadawcę tego, czego znak dotyczy. Przykładem może być znak OBSERWUJ, który poprzedzony wskazaniem na siebie zmienia znaczenie na WIDZĘ. W ten sposób ten sam znak może służyć zarówno do przekazania komunikatu "ty obserwuj", jak i do przekazania komunikatu "ja widzę".

7. Znaki posiadające kilka znaczeń powinny być poprzedzone wskazaniem osoby, której znak dotyczy. W przypadku niewskazania takiej osoby znak dotyczy wszystkich w drużynie.

8. Znak stanowiący polecenie kierowane do konkretnej osoby pokazywany jest tak, że nadawca stoi przodem do odbiorcy.

9. Polecenia utworzenia przez drużynę określonego szyku (tyraliery, kolumny, bądź obrony okrężnej) pokazywane są zawsze nad głową, dla odróżnienia od znaków ZWIĘKSZENIE ODSTĘPÓW, NAPRZÓD oraz PRZYJDŹ DO MNIE.

 

 Przejdźmy zatem do pokazania podstawowych znaków. Zaczynamy!

"JA" -wskazujemy na siebie palcem

ja

"TY" - wskazujemy palcem wskazującym na daną osobę 

ty

"WIDZĘ" - wskazujemy na oczy palcem wskazującym i środkowym

widzę 

"SŁYSZĘ" - przykładamy zgiętą dłoń do ucha

słyszę

 

"PRZYJACIEL, SWÓJ" - wskazujemy dłoń z kciukiem skierowanym w górę

przyjaciel

"NIEZYDENTYFIKOWANY" - kierujemy kciukiem w górę i w dół naprzemiennie

niezidentyikowana osoba

"WRÓG" - wskazujemy dłoń z kciukiem skierowanym w dół

wróg 

"SZYBKO" - rękę ugiętą w łokciu z pięścią skierowaną ku górze ruszamy w górę i w dół

szybko

"ATAKUJ" - rękę ugiętą w łokciu z pięścią skierowaną przed siebie robimy ruch do przodu-do tyłu

atakuj

"STÓJ" - ugięta, wolna ręka przedstawia wyprostowaną dłoń ku górze

stop

"KRYĆ SIĘ, NA ZIEMIĘ," - pokazujemy wolną ręką  z dłonią otwartą ku dołowi

na doł

 

"NA GÓRĘ" - pokazujemy wolną ręką  z dłonią otwartą ku górze 

 

 do góry

"OSŁANIAJ" - wykonujemy dłonią ruchy nad głową przypominające poklepywanie

osłaniaj

 

"ZBIÓRKA"- z palcem wskazującym wyciągniętym ku górze wykonujemy małe koło 

zbiórka

 

"OCHRONA OKRĘŻNA" - z palcem wskazującym wyciągniętym w górze wykonujemy duże koło wokół głowy 

obrona kołowa 2

 

"KIERUNEK" - wskazujemy otwartą dłonią równolegle do ciała w danym kierunku 

kierunek

"ZATRZYMAĆ SIĘ NATYCHMIAST, NIEBEZPIECZEŃSTWO" - wyciągamy rękę ugiętą w łokciu z pięścią skierowaną ku górze

niebezpieczeństwo

 

"PRZESZKODA" - kierujemy wolną rękę ku górze z dłonią ułożoną w sposób następujący 

przeszkoda

 

Mam nadzieję , że dzięki temu artykułowi zwiększyliśmy Twoją wiedzę z zakresu komunikacji niewerbalnej. Trening czyni mistrza!

"Zasady używania znaków niewerbalnych" na potrzeby artykułu zapożyczone z http://awr.one.pl/news.php

Pozdrawiam, Korczu.


Copyright © USSE 2015

Projekt i wykonanie: KDolata