Komunikacja radiowa.

Witaj czytelniku!

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przedstawić pojęcie łączności oraz zasad dotyczących komunikacji radiowej.

 

Zacznijmy od łączności.

Łączność wojskowa – to zespół przedsięwzięć organizacyjno-technicznych oraz sił i środków łączności zapewniających wymianę informacji między dowódcami pododdziałów, dowódcami i sztabami związków i oddziałów, a także między rodzajami sił zbrojnych i rodzajami wojsk.

Łączność wojskowa organizowana jest na poszczególnych szczeblach dowodzenia we wszystkich rodzajach sił zbrojnych i wojsk, co ma na celu zapewnienie dowodzenia, współdziałania, powiadamiania, ostrzegania oraz alarmowania w warunkach garnizonowych i podczas ćwiczeń, w okresie pokoju, kryzysu i różnych działaniach bojowych w okresie wojny.

Zależnie od sposobu utrzymywania łączności dróg przesyłowych i urządzeń komunikacyjnych rozróżnia się łączność przewodową, łączność radioliniową, łączność radiową, łączność radiotelefoniczną, łączność sygnalizacyjną oraz łączność środkami ruchomymi.

Zależnie od rodzaju zastosowań technicznych środków łączności, zwłaszcza aparatury końcowej, stosuje się łączność telefoniczną, łączność telegraficzną, łączność satelitarną, łączność telewizyjną, teleskopową oraz łączność teledacyjną.

Dla każdego rodzaju wojsk, w zależności od potrzeb, organizuje się łączność: dowodzenia, współdziałania, tyłów (kwatermistrzowska ) i powiadamiania.

Łączność dowodzenia – przekazywanie rozkazów i zarządzeń od dowódców podległym sztabom, oddziałom i pododdziałom oraz otrzymywanie od nich meldunków

Łączność powiadamiania – przekazywanie do dowództw i sztabów danych o ogólnej sytuacji powietrznej nieprzyjaciela, o zagrożeniu użycia broni masowego rażenia, o skażeniach promieniotwórczych i chemicznych

Łączność współdziałania –organizowana w celu wymiany informacji pomiędzy związkami, oddziałami i pododdziałami oraz różnymi rodzajami wojsk i sił zbrojnych.

Innymi słowy łączność zapewnia przepływ informacji na różnych szczeblach i na różne sposoby(sprzęt, metody).

 

Przejdźmy zatem do najważniejszego i najbardziej powszechnego dla nas wszystkich według mnie punktu dzisiejszego artykułu czyli komunikacji radiowej.

Na współczesnym polu walki, nie tylko wojskowej, ale też i Airsoftowej szczególnie ważną rolę odgrywa łączność radiowa. Środki łączności radiowej można dzielić m.in. ze względu na: częstotliwość na jakiej pracują, moc odbiornika. ( a także i zasięg ). Podstawowym środkiem łączności taktycznej jest radio. Łączność, szczególnie podczas operacji specjalnych, prowadzonych przez niewielkie związki taktyczne, odgrywa kluczową rolę w skutecznym wykonaniu zadania.

Podstawowe zasady łączności radiowej:

1. Przeciwnik słucha zawsze i przechwytuje każdą transmisję

2. Każda transmisja jest narażona na wykrycie i lokalizacje środkami przeciwnika

3. Każda wykryta i namierzona radiostacja może być zniszczona

4. Łączność jest nawiązywana na najniższej możliwej mocy

5. Łączność jest wykonywana w najkrótszym możliwym okresie

6. Oddział jest zawsze na nasłuchu radiowym wskazanej częstotliwości

7. Nazwiska, imiona nigdy nie są podawane przez radio

8. Nazwy miejscowości, punkty charakterystyczne nigdy nie są podawane otwartym tekstem

9. Nie używa się słów „Proszę” , „Przepraszam”, „Powtórz”

10. Przekazywane informacje są zwięzłe i ścisłe – nie pozwalają na dwuznaczną interpretację

Jak formułujemy komunikaty radiowe?

Każdy przekaz radiowy należy obudować przedrostkiem "(adresat) tu (nadawca)" oraz przyrostkiem "odbiór"/"bez odbioru". W przeciwnym wypadku odbiorcy (a więc wszyscy używający tej częstotliwości) nie będą wiedzieli: kto nadaje / do kogo nadaje / czy kanał jest już zwolniony czy też jeszcze trwa dialog. Dialog kończy się sformułowaniem "bez odbioru", które oznacza zwolnienie kanału. Dialog kończy typowo strona wywołująca gdy uzna że osiągnęła cel komunikacji (uzyskała lub skutecznie przekazała informację)

- Delta tu Echo, zgłoś się, odbiór.

- Echo tu Delta, zgłaszam się, odbiór.

- Delta tu Echo, wykonaj Tango czternaście, odbiór.

- Echo tu Delta, wykonuję, odbiór.

- Delta tu Echo, bez odbioru.

Tak poprawnie sformułowany komunikat radiowy sprawia, że informacje przekazywane są szybko i konkretnie, a co za tym idzie, praca zespołu jest efektywna.

W realiach Airsoftu komunikacja radiowe także ma wielkie znaczenie. Daje znaczną przewagę nad ekipą, która może tylko wymieniać informacje bez pomocy radia. Warto więc nauczyć się jak poprawnie formułować komunikaty, dzięki czemu będą one krótkie i konkretne, ale też dadzą ogromną przewagę w działaniach.

Na koniec dodajemy tabelkę z literami używanymi przy kryptonimach nadawanych drogą radiową.

alfabet litery do komend

/Korczu

 


Copyright © USSE 2015

Projekt i wykonanie: KDolata